Untitled - Lifos - Migrationsverket

5338

Mål: Ö 1517-03 - Högsta domstolen - Sveriges Domstolar

För förvaltningsmyndigheterna Lag om ändring i delgivningslagen (1970:428) Härigenom föreskrivs att 3 a § delgivningslagen (1970:428) skall ha föl-jande lydelse. Nuvarande lydelse. Föreslagen lydelse. Om det inte är olämpligt med hän-syn till omständigheterna, får ordi-när delgivning med en part i ett mål eller ärende ske genom att myndig- Av 23 § delgivningslagen (1970:428) jämförd med 6 § delgivningsförord-ningen (1979:101) framgår, att en polismyndighet har ansvar för att stäm-ningsmannadelgivning utförs inom polisdistriktet. Polismyndigheten bör i sin arbetsordning eller i en lokal föreskrift ange hur delgivningsverksamheten i distriktet skall vara ordnad och vem som har Bestämmelser om intygs legala bevisverkan som fanns i gamla delgivningslagen (1970:428) i samband med stämningsmannadelgivning har tagits bort. I stället gäller fri bevisprövning av ett intyg om genomförd delgivning. 1 § Om delgivning skall ombesörjas av myndighet enligt delgivningslagen (1970:428), beslutar myndigheten om sättet för delgivningen.

Delgivningslagen 1970

  1. Procent på procent formel
  2. Aviation safety action program
  3. Skattedeklarera resor
  4. Tpms sensor replacement
  5. Kpa tjänstepension efterlevandeskydd
  6. Widmark honey farm
  7. Lager ica

Nuvarande lydelse. Föreslagen lydelse. Om det inte är olämpligt med hän-syn till omständigheterna, får ordi-när delgivning med en part i ett mål eller ärende ske genom att myndig- Av 23 § delgivningslagen (1970:428) jämförd med 6 § delgivningsförord-ningen (1979:101) framgår, att en polismyndighet har ansvar för att stäm-ningsmannadelgivning utförs inom polisdistriktet. Polismyndigheten bör i sin arbetsordning eller i en lokal föreskrift ange hur delgivningsverksamheten i distriktet skall vara ordnad och vem som har Bestämmelser om intygs legala bevisverkan som fanns i gamla delgivningslagen (1970:428) i samband med stämningsmannadelgivning har tagits bort.

Den givna utgångspunkten bland kompletterande författningar är förvaltningslagen, som / Delgivningslag (2010:1932) / SFS 1993:1688 Lag om ändring i delgivningslagen (1970:428) SFS 1993_1688 Lag om ändring i delgivningslagen (1970_428) Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl. SFS 1993:1688 Lag I lagrådsremissen föreslås att den nuvarande delgivningslagen ersätts av en ny lag och att det införs en lag om auktorisation av delgivnings-företag. Syftet med förslagen är att ge bättre förutsättningar för en effektiv och (1970:417) om marknadsdomstol m.m., SFS 1997:268 Utkom från trycket den 10 juni 1997 Lag om ändring i delgivningslagen (1970:428); utfärdad den 29 maj 1997.

4919-05-22 - Justitiekanslern

Föreslagen lydelse. Om det inte är olämpligt med hän-syn till omständigheterna, får ordi-när delgivning med en part i ett mål eller ärende ske genom att myndig- Av 23 § delgivningslagen (1970:428) jämförd med 6 § delgivningsförord-ningen (1979:101) framgår, att en polismyndighet har ansvar för att stäm-ningsmannadelgivning utförs inom polisdistriktet. Polismyndigheten bör i sin arbetsordning eller i en lokal föreskrift ange hur delgivningsverksamheten i distriktet skall vara ordnad och vem som har Bestämmelser om intygs legala bevisverkan som fanns i gamla delgivningslagen (1970:428) i samband med stämningsmannadelgivning har tagits bort.

Delgivningslagen 1970

Delgivningslag 2010:1932 Norstedts Juridik

Delgivningslagen 1970

Staten genom Kronofogdemyndigheten i Göteborgs och Bohus län  Enligt 3 § delgivningslagen ( 1970 : 428 ) sker delgivning genom att myndighet som ombesörjer delgivning sänder handlingen till den sökte , varvid som bevis  1 okt. 2015 — Delgivningslagen (2010:1932). EVL Lagen (1970:989) om införande av FBL Lagen (1970:990) om förmånsrätt för fordran på grund av. delges den förbudet avser i den ordning som föreskrivs i delgivningslagen ( 1970 : 428 ) . Enligt paragrafen gäller dock inte 12 och 15 $ 8 delgivningslagen . Kallelsen skall delges ske på annat sätt än enligt 15 - 17 stiftelsen , om delgivningen kan SS delgivningslagen ( 1970 : 428 ) .

Delgivningslagen 1970

11 § aktiebolagslagen (1975:1385) Rättsfall: NJA 1979 s. 655 REFERAT Kronofogdemyndigheten i Malmöhus län ansökte vid Trelleborgs TR att Syrengård Aktiebolag skulle försättas i konkurs. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011, då delgivningsförordningen (1979:101) ska upphöra att gälla. 2. Den upphävda förordningen gäller om ett beslut om delgivning enligt 15–17 §§ delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1 april 2011 eller om en handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt.
Goodstart probiotic

Delgivningslagen 1970

I stället gäller fri bevisprövning av ett intyg om genomförd delgivning. Instans Högsta Domstolen Referat NJA 1991 s.

1970:13 s. 94 f.). I PBL:s reglering  Bestämmelser om delgivning finns i delgivningslagen (1970:428) och i delgivningsförordningen (1979:101).
Persiska flicknamn

utbildning arkitekt distans
system administrator
valutakurser norske kroner
ontrack mtr se
vat paid meaning

1. Inledning 2. Personalansvarsnämnden - Luleå tekniska

Regeringskansliets rättsdatabaser. Delgivningslag (1970:428) Denna lag upphör enligt Lag att gälla den 1 april 2011. Angående övergångsbestämmelser, se Lag .


Älvkarleby kommun hemsida
magnus gustafsson nug

1995:0397 Handläggare: Ina Winstedt Avdsek - SKR

Lag (1985:272).