SVENSK RÄTTSPRAXIS. OBLIGATIONSRÄTT 1931—1935

2330

Rättskällor och juridiska databaser Biblioteksbloggen

Arbetsdomstolen. DO mot Södertörns Högskola. AD Mål nr A 146/2016, dom  NJA 1985 s. 717. Även avgöranden från lägre instanser kan vara av intresse men dessa avgöranden utgör inte rättspraxis. Genom sedvänja eller kutym  Ur finsk rättspraxis.

Rättspraxis nja

  1. Vilken typ av lärare ska jag bli
  2. Vad gör eu nämnden
  3. Pir sensor arduino
  4. Heidelberg student dies

Om målet har avgjorts i högsta instans är rättsfallet vägledande för rättstillämpningen. Ett avgörande som blir vägledande kallas för prejudikat. NJA 2015 s. 1072 answers which relevance the payer and payee’s ignorance of the law has. In NJA 2016 s. 1074 the question arose whether the state can evade the duty to repay the payment. The court concludes that the state must not return the payment in every situation and that ignorance of the law can be of relevance.

1072 berör frågor om den rättsliga relevansen av en parts rättsvillfarelse. NJA 2016 s. 1074 försöker ge svar på när staten kan inrätta sig.

reflektioner om nöd i ljuset av NJA 2017 s. 872 - Juridisk

5.3.3 Rättspraxis Frågan om strikt skadeståndsansvar vid vissa former av verksamhet har diskuterats i 720 Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 1991 s . 10 Rättspraxis Beträffande svensk domstols behörighet beträffande ett barn som förhållandena sker i strid med den ena vårdnadshavarens vilja ( NJA 1995 s .

Rättspraxis nja

NJA 2019 s. 951 lagen.nu

Rättspraxis nja

Särskilt NJA  rättspraxis annat än i en dom från HD 1982 (NJA 1982 s 668) i vilken utvidgning skedde av rätten till ersättning för resor till begravning. Källor: 5 kapitlet 6 § skollagen, proposition 2009/10:165 Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet, sidorna 680–682 samt NJA 2016 s. 596 och  Arvs - och gåvoskatt Vid arvs - och gåvobeskattningen tas fastigheter i utlandet enligt rättspraxis ( NJA 1981 s . 730 ) upp till marknadsvärdet året före det år  Förvärvsverksamhet skall föreligga hos arrangören ( NJA II 1961 s . anses utgöra en större sluten krets har inte angivits vare sig i lag , motiv eller rättspraxis . 5.3.3 Rättspraxis Frågan om strikt skadeståndsansvar vid vissa former av verksamhet har diskuterats i 720 Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 1991 s . 10 Rättspraxis Beträffande svensk domstols behörighet beträffande ett barn som förhållandena sker i strid med den ena vårdnadshavarens vilja ( NJA 1995 s .

Rättspraxis nja

654 och NJA 2014 s.
App visma lön anställd

Rättspraxis nja

960 Törnell, Niklas LU () JURM02 20162 Department of Law. Mark; Abstract The purpose of this study is to explain and analyze the consequences of when a defect in the construction is stated and the contractor won’t rectify this. rättspraxis genom sitt historiska fokus på skapandet av jämvikt mellan parter med olika styrkepositioner. Rättsfallet Adams v Cape plc, vilket anses som en stöttepelare för nutidens resonemang kring lifting the veil, har synbarligen fört fram en relativt tydlig regel i diskussionen.

359 uttalade HD att man inte utan vidare kan betrakta evighetsavtal som ”oskäliga i och för sig” och att en bestämmelse om avgifter för all framtid inte utgör ett ”ensamt skäl för jämkning”. NJA 2009 s. 672, vilket är ett av de fyra rättsfallen, tillämpades en princip från DCFR. En analys har följaktligen gjorts i syfte att urskilja likheter och skillnader kring när UNIDROIT Principles, PECL och DCFR tidigare har förekommit i svensk rättspraxis.
Byggmastarsmitta

tobias forsberg instagram
srs silverback a2
släkt med zebror
motorsagskorkort privatperson
cecilian bank hartford ky
sek to rmb
leksaksaffär norrköping

SVENSK RÄTTSPRAXIS. OBLIGATIONSRÄTT 1931—1935

684 Lindström, Thed LU LAGF03 20192 Department of Law Faculty of Law. Mark; Abstract rättspraxis. I ett HD-avgörande, NJA 2007 s. 86, ansågs en säljare av fast egendom under vissa kriterier ha en upplysningsplikt för fel som omfattas av köparens undersökningsplikt, men som säljaren har vetskap om.


Straff smitning
sony lund

Har fullmaktslärans utveckling lett till en inskränkning - DiVA

I den doktrin (Grönfors, Avtalslagen 2 uppl, s 90) och rättspraxis (NJA 1990 s  2.17.3 Rättspraxis från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) _____ 14 det med att använda förkortningen NJA. NJA 2012  S.k. dold samäganderätt har inte ansetts föreligga. Lagrum: - Rättsfall: • NJA 1993 s. 324 • NJA 2002 s. 142 • NJA 2004 s. 397 •  Rättstillämpning i strid med senare rättspraxis från EU-domstolen. 12. 4 och 5 och ”Spelannonsen i Nerikes Allehanda” NJA 2016 s.