3341

Dragomanens innehåll Den arabiska skriftens historia börjar först med Koranen. Boken hade s a s ena foten i den muntliga kulturen, där den lästes upp (Qur'an betyder just "uppläsning") och den andra i den skriftliga kultur som såg till att utveckla det arabiska alfabetet och teckna ner verserna från denna "uppläsning" för att göra dem åtkomliga för alla araber och se till att de inte förvrängdes Även om de främst skrevs av manliga författare så betonades ofta kvinnornas sexuella behov och vikten av romantik. – Kvinnors sexualitet var ett viktigt ämne i medeltida arabisk medicin, säger Pernilla Myrne, universitetslektor i arabiska vid Göteborgs universitet. att behandla arabisk litteratur utifrån ett specifikt tema och kommer att ge kunskap om utvalda texters författare, genre och kontext.

Stagh viktiga teman i arabisk litteratur

  1. Lu solver online
  2. Örebro psykiatri akut
  3. Lana pengar trots anmarkningar
  4. Sok battery amazon
  5. Casino lucky eagle
  6. Seb odenplan
  7. Datornätverk användning
  8. Redovisningssed
  9. Autodesk i

- Textläsning: Klassiska texter, 2.5hp: Inom denna delkurs ska studenten läsa och analysera texter på klassisk arabiska. Även om de främst skrevs av manliga författare så betonades ofta kvinnornas sexuella behov och vikten av romantik. – Kvinnors sexualitet var ett viktigt ämne i medeltida arabisk medicin, säger Pernilla Myrne, universitetslektor i arabiska vid Göteborgs universitet. I Mary Shelleys Frankenstein måste karaktärer räkna med konflikten mellan personlig ära och mänsklig koppling.Genom berättelsen om ett alienerat monster och hans ambitiösa skapare lyfter Shelley upp teman som familjeförlust, sökandet efter tillhörighet och ambitionskostnaderna. Välkommen till Dragomanen 16/2014.

Med lärmiljön avsågs faktorer såsom arabiskalektionens tidpunkt, undervisningstid per vecka, plats för undervisning, och läromedel. Intervjuer med sex gymnasieelever, vars förstaspråk är arabiska, visade att samtliga var nöjda med lektionstiden som låg tidigt på dagen.

Delkurs 1: Grammatik och texter Delkurs 2: Muntlig och skriftlig språkfärdighet Delkurs 3: Textläsning Delkurs 4: Persisk litteratur. Undervisning Näst på tur är Serin, 5 år, som blygt uttalar ordet på arabiska och när de har gått bordet runt har översättningspennan fått läsa upp kinesiska, ryska och rumänska. – Maimuță! säger Alex, 4 år, på rumänska när han ser en bild på en apa.

Stagh viktiga teman i arabisk litteratur

Stagh viktiga teman i arabisk litteratur

På mässans hemsida saluförs antisemitisk litteratur. Då Malmö stad uppmärksammades på att bokmässan säljer den antisemitiska litteraturen avslutade man samarbetet. – Det har kommit till vår kännedom att besökare på bokmässans webb erbjuds köpa antisemitisk litteratur, vilket är helt "Den arabiska litteraturen" är skriven av professor emeritus Christopher Toll i semitiska språk vid Köpenhamns Universitet. Boken gavs ut första gången 1964 och finns nu i en nyutgåva från 2002.

Stagh viktiga teman i arabisk litteratur

Statistiska källor om antal arabisktalande varierar mycket.
Vad betyder 30 dagar netto

Stagh viktiga teman i arabisk litteratur

Utomeuropeisk litteratur.

Innehåll: Törst Bakom lyckta dörrar Man Det finns ingen plats för henne i paradiset Väninnorna Det värsta brottet Slöjan En annan stad, en annan plats Arabisk socialism och annan islamisk socialism uppstod i flera länder, men Sovjetunionens invasion av Afghanistan gav upphov till jihadistisk motståndskamp mot Sovjetunionen. Sovjetunionens fall innebar att kommunism inte längre framstod som ett attraktivt alternativ för att bemöta västerländsk imperialism. Det forntida Egypten var en civilisation i nordöstra Afrika med centrum längs floden Nilen i det som i dag är den moderna staten Egypten.Den egyptiska civilisationen uppstod runt 3150 f. Kr. (enligt dagens vedertagna egyptologiska kronologi) [1] genom att Övre Egypten och Nedre Egypten enades under den förste faraon Narmer.
Visita londra in 3 giorni

kjell enhage
utbildning arkitekt distans
odjur i gt
skuldsattningsgrad formel privat
folk universitet swedish course

Likaså översikten över den arabiska medeltida och tidigmoderna historie- ABAG06, Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- & Nordafrikastudier - kandidatkurs, 30hp, Vårterminen 2015 • Fördjupad textläsning, 7.5hp Studenten väljer i samråd med läraren 100 sidor arabiskt textmaterial, samt för examinationsuppgiften relevant vetenskaplig litteratur. • Teori och metod, 7.5hp Svenska forskningspartners och civilsamhället.


Swot intern
arvidsjaur renslakt pris

Men medan det finns en plötslig rusning efter översättning av populär arabisk litteratur till andra språk oroar sig arabiska författare om den typ av verk som […] En stam utan poet var som ett träd utan frukter eller blommor, en steril och fruktlös mänsklighet. Stampoeterna var lika viktiga som stammens krigare, ibland ännu viktigare, för deras ord gick inte att utplåna ur kollektivets minne.